TYP 1401  Hylsor ,förzinkad stål
DN        I.D.       För slang Hål nippelansl.  
(NW)         d           Y.D.       + 0,1 Artikel Nr.
        mm          mm         mm  
       
2        9,0       7,5 - 8,0         5,5 401 09 00
3       10,0       8,5 - 9,0         6,2 401 10 00
3       10,0       8,5 - 9,0         7,0 401 10 01
3       10,5       9,0 - 9,5         5,2 401 10 50
4       11,0       9,5 - 10,0         7,2 401 11 00
4       11,5      10,0 - 10,5         8,0 401 11 50
4       12,0      10,5 - 11,0         8,5 401 12 00
4       12,5      11,0 - 11,5         7,3 401 12 50
4       12,5      11,0 - 11,5         8,8 401 12 51
6       13,0      11,5 - 12,0        10,0 401 13 00
6       13,5      12,0 - 12,5         9,2 401 13 50
6       14,0      12,5 - 13,0        11,0 401 14 00
6       14,5      13,0 - 13,5         9,3 401 14 50
8       15,0      13,5 - 14,0         9,3 401 15 00
8       15,0      13,5 - 14,0        11,2 401 15 01
8       16,0      14,5 - 15,0        11,2 401 16 00
8       17,0      15,5 - 16,0        11,2 401 17 00
8       17.0      15,5 - 16,0        12,0 401 17 01
10       18,0      16,5 - 17,0        14,2 401 18 00
10       19,5      18,0 - 18,5        14,2 401 19 50
10       20,0      18,5 - 19,0        14,8 401 20 00
13       22,0      20,5 - 21,0        17,2 401 22 00
13       23,0      21,5 - 22,0        17,2 401 23 00
13       24,5      23,0 - 23,5        17,2 401 24 50
16       26,5      25,0 - 25,5        19,7 401 26 50
16       28,0      26,5 - 27,0        19,7 401 28 00
20       30,5      29,0 - 29,5        23,7 401 30 50
20       32,0      30,5 - 31,0        23,7 401 32 00
20       33,0      31,5 - 32,0        23,9 401 33 00
20       36,0      34,5 - 35,0        36,0 401 36 00
25       43,0      41,5 - 42,0        43,0  401 43 00
         
  TYP 1402  Hylsor, Rostfritt
DN        I.D.      För slang  
(NW)         d           Y.D. Artikel Nr.
        mm           mm  
       
4       11,0        9,5 - 10,0 402 11 00
4       12,0      10,5 - 11,0 402 12 00
6       13,1      11,5 - 12,0 402 13 10
6       13,7      12,0 - 12,5 402 13 70
6       14,0      12,5 - 13,0 402 14 00
8       15,0      13,5 - 14,0 402 15 00
8       15,4      14,0 - 14,5 402 15 40
8       16,1      14,5 - 15,0 402 16 10
8       17,2      15,5 - 16,0 402 17 20
10       18,0      16,5 - 17,0 402 18 00
10       19,0      17,5 - 18,0 402 19 00
10       20,1      18,5 - 19,0 402 20 10
13       22,0      20,5 - 21,0 402 22 00
13       23,0      21,5 - 22,0 402 23 00
16       28,0      26,5 - 27,0 402 28 00
20       35,5      33,5 - 34,5 402 35 50
       
  TYP 1403  Hylsor, Aluminium
DN        I.D.          U.D  
(NW)         d            D Artikel Nr.
        mm           mm  
       
4      12,0          14,0 403 12 00
       13,0          15,0 403 13 00
6      14,0          16,0 403 14 00
8      16,0          18,0 403 16 00
8      17,0          19,0 403 17 00
10      18,0          20,0 403 18 00
       20,0          22,0 403 20 00
       21,0          23,0 403 21 00
13      22,0          24,0 403 22 00
13      24,0          26,0 403 24 00
16      26,0          28,0 403 26 00
16      28,0          30,0 403 28 00
20      30,0          32,0 403 30 00
20      33,0          35,0 403 33 00
20      36,0          38,0 403 36 00
25      46,0          50,0 403 46 00
32      57,0          60,0 403 57 00
40      67,0          70,0 403 67 00