TYP 1570  Rörnippel
     Dim.           För rör            
     DN   NV      Gänga     utv.dia.      Borrning   Artikel Nr.  
    mm          mm         mm        
           
       2   8       M 8x1         4,0          4,1     570 02 00  
       3   10       M 10x1         5,0          5,1   570 03 00  
       3   10       M 10x1         6,0          6,1     570 03 04  
       4   12       M 12x1,5         6,0          6,1   570 04 00  
       6   14       M 14x1,5         8,0          8,1     570 06 00