Pressverktyg   801 01 00
Pressområde: Ø 12 - 25 mm
Pressverktyg lämpligt för både stora och små serier.
Verktyget är utrustat med sex pressbackar, vilket
garanterar en korrekt pressning.
Alla viktiga detaljer är härdade.
Verktyget spänns fast i ett skruvstäd.
Levereras med två uppsättningar pressbackar. 
Pressområde 1: Ø 12 - 18 mm.
Pressområde 2: Ø 18 - 25 mm.
Extra pressbackar till ovanstående, område: Ø 12-18 mm  Art.nr. 801 01 10
          Ø 12-25 mm  Art.nr. 801 01 20
Pressverktyg   801 02 00
Pressområde: Ø 9 - 28 mm
Pressverktyg lämpligt för både stora och små serier.
Verktyget är avsett för fast montering på arbetsbänk.
Det är utrustat med sex pressbackar för en korrekt
pressning.
Levereras med två uppsättningar pressbackar en för
Pressområde 1: Ø   9 - 17 mm.
Pressområde 2: Ø 17 - 28 mm.          
Pressverktyg   801 03 00
Pressområde: Ø 9 - 19 mm
Pressverktyg avsett för mindre serier.
Verktyget är avsett för att spännas fast i ett skruvstäd.
Det är utrustat med sex pressbackar för en korrekt
pressning.            
Pressverktyg   801 04 00
Pressområde: Ø 12 - 18 mm
Pressverktyg avsett för mindre serier.
Placera verktyget mellan pressbackarna i ett
skruvstäd, för in slangen i verktyget och slut
skruvstädets pressbackar.
Verktyget är försett med sex pressbackar, för en korrekt
pressning.
Extra pressbackar till ovanstående, område: Ø 12-18 mm  
Art.nr. 801 04 10            
Slangställ  802 01 00
Slangställ tillverkat i 1,5mm tjock stålplåt, ytbehandlat med hammarlack.
Stället är avsett för fyra rader oljebrännarslang, A6.
Det är försett med tre hål för fast väggmontering.      
Oljefatspjut  802 02 00
Fatspjut avsett att användas för bränsleförsörjning till tjältinare,
byggtorkar mm. Passande bränsleslang TYP 190.