TYP 3. TYP 4.
Oljebrännarslang NW6,  Oljebrännarslang NW6, 
monterad med 90º vinkel med rörlig mutter R 1/4" i ena änden monterad med 90º vinkel med rörlig mutter R 1/4" i ena änden
och med fast sockel KR 1/4" i andra änden. och rörlig R 1/4" mutter i andra änden.
        Artikel Nr. Längd          Artikel Nr. Längd 
     mm      mm
           
     121 06 03 03 300      121 06 03 04 300
     121 06 04 03 400      121 06 04 04 400
     121 06 05 03 500      121 06 05 04 500
     121 06 06 03 600      121 06 06 04 600
     121 06 07 03 700      121 06 07 04 700
     121 06 08 03 800      121 06 08 04 800
     121 06 10 03 1000      121 06 10 04 1000
     121 06 12 03 1200      121 06 12 04 1200
     121 06 15 03 1500      121 06 15 04 1500
     121 06 20 03 2000      121 06 20 04 2000
     121 06 30 03 3000      121 06 30 04 3000
     121 06 40 03 4000      121 06 40 04 4000