TYP 5. TYP 6.
Oljebrännarslang NW6,  Oljebrännarslang NW6, 
monterad med 90º vinkel med rörlig mutter R 1/4" utvändig monterad med 90º vinkel med rörlig mutter R 1/4" utvändig
gänga i ena änden och fast sockel KR 1/4" i andra änden. gänga i ena änden och rörlig R 1/4" mutter i andra änden.
        Artikel Nr. Längd          Artikel Nr. Längd 
     mm      mm
           
     121 06 03 05 300      121 06 03 06 300
     121 06 04 05 400      121 06 04 06 400
     121 06 05 05 500      121 06 05 06 500
     121 06 06 05 600      121 06 06 06 600
     121 06 07 05 700      121 06 07 06 700
     121 06 08 05 800      121 06 08 06 800
     121 06 10 05 1000      121 06 10 06 1000
     121 06 12 05 1200      121 06 12 06 1200
     121 06 15 05 1500      121 06 15 06 1500
     121 06 20 05 2000      121 06 20 06 2000
     121 06 30 05 3000      121 06 30 06 3000
     121 06 40 05 4000      121 06 40 06 4000