TYP 1. TYP 2.
Oljebrännarslang NW8,  Oljebrännarslang NW8, 
monterad med fast sockel  KR 3/8" i ena änden och monterad med rörliga muttrar R 3/8"
en rörlig mutter R 3/8" i andra änden. i båda ändarna.
        Artikel Nr. Längd          Artikel Nr. Längd 
     mm      mm
           
     121 08 03 01 300      121 08 03 02 300
     121 08 04 01 400      121 08 04 02 400
     121 08 05 01 500      121 08 05 02 500
     121 08 06 01 600      121 08 06 02 600
     121 08 07 01 700      121 08 07 02 700
     121 08 08 01 800      121 08 08 02 800
     121 08 10 01 1000      121 08 10 02 1000
     121 08 12 01 1200      121 08 12 02 1200
     121 08 15 01 1500      121 08 15 02 1500
     121 08 20 01 2000      121 08 20 02 2000
     121 08 30 01 3000      121 08 30 02 3000
     121 08 40 01 4000      121 08 40 02 4000