TYP 1. TYP 2.
Oljebrännarslang NW10,  Oljebrännarslang NW10, 
monterad med fast sockel  KR 1/2" i ena änden och monterad med rörliga muttrar R 1/2"
en rörlig mutter R 1/2" i andra änden. i båda ändarna.
        Artikel Nr. Längd          Artikel Nr. Längd 
     mm      mm
           
     121 10 03 01 300      121 10 03 02 300
     121 10 04 01 400      121 10 04 02 400
     121 10 05 01 500      121 10 05 02 500
     121 10 06 01 600      121 10 06 02 600
     121 10 07 01 700      121 10 07 02 700
     121 10 08 01 800      121 10 08 02 800
     121 10 10 01 1000      121 10 10 02 1000
     121 10 12 01 1200      121 10 12 02 1200
     121 10 15 01 1500      121 10 15 02 1500
     121 10 20 01 2000      121 10 20 02 2000
     121 10 30 01 3000      121 10 30 02 3000
     121 10 40 01 4000      121 10 40 02 4000