TYP 1. TYP 2.
Oljebrännarslang NW17,  Oljebrännarslang NW17, 
monterad med fast sockel  KR 3/4" i ena änden och monterad med rörliga muttrar R 3/4"
en rörlig mutter R 3/4" i andra änden. i båda ändarna.
        Artikel Nr. Längd          Artikel Nr. Längd 
     mm      mm
           
     121 17 03 01 300      121 17 03 02 300
     121 17 04 01 400      121 17 04 02 400
     121 17 05 01 500      121 17 05 02 500
     121 17 06 01 600      121 17 06 02 600
     121 17 07 01 700      121 17 07 02 700
     121 17 08 01 800      121 17 08 02 800
     121 17 10 01 1000      121 17 10 02 1000
     121 17 12 01 1200      121 17 12 02 1200
     121 17 15 01 1500      121 17 15 02 1500
     121 17 20 01 2000      121 17 20 02 2000
     121 17 30 01 3000      121 17 30 02 3000
     121 17 40 01 4000      121 17 40 02 4000