TYP 1. TYP 2.
Oljebrännarslang NW20, Oljebrännarslang NW20, 
 monterad med fast sockel  KR 1" i ena änden och monterad med rörliga muttrar R 1"
en rörlig mutter R 1" i andra änden. i båda ändarna.
        Artikel Nr. Längd          Artikel Nr. Längd 
     mm      mm
           
     121 20 03 01 300      121 20 03 02 300
     121 20 04 01 400      121 20 04 02 400
     121 20 05 01 500      121 20 05 02 500
     121 20 06 01 600      121 20 06 02 600
     121 20 07 01 700      121 20 07 02 700
     121 20 08 01 800      121 20 08 02 800
     121 20 10 01 1000      121 20 10 02 1000
     121 20 12 01 1200      121 20 12 02 1200
     121 20 15 01 1500      121 20 15 02 1500
     121 20 20 01 2000      121 20 20 02 2000
     121 20 30 01 3000      121 20 30 02 3000
     121 20 40 01 4000      121 20 40 02 4000